Hea teada

Haigekassa soodustusega abivahendid

OÜ Jalaexpert on Eesti Haigekassa koostööpartner. Haigekassa kompenseerib kindlustatud isikutele operatsiooni- ja traumajärgsed ortoosid ja proteesid 6 kuu jooksul 90% ulatuses.

Meditsiiniseadme vajaduse määrab raviarst (perearst, kirurg, ortopeed jne), kes väljastab digitaalse retsepti operatsiooni või trauma kohta, märkides retseptile meditsiinilise abivahendi vajaduse (operatsiooni- või traumajärgselt).

Meditsiiniseadme ostmiseks pöördub patsient arsti suunamisel otse meditsiiniseadme valmistaja/müüja poole, kellelt saab digitaalse retsepti alusel osta soodustingimustel vajaliku meditsiiniseadme.

Kuidas saada abivahend riigipoolse soodustusega?

Abivahendid hüvitame

 • Lastele, kellele on määratud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%. 
 • Lastele (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Neil on riigipoolne soodustus 50%.
 • 16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule.
 •  Tööealistele, kellel on kas:
  •   osaline/puuduv töövõime;
  •   töövõimetus alates 40%;
  •   määratud puue.
 • Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule
 • Kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele. Neil on riigipoolne soodustus 90%.
 • Vanaduspensioniealistele. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule.
 • Riigipoolse soodustuse saamiseks rinna-, silmaproteesi, kuulmisabivahendi või heli ülekandesüsteemi (kuulmislangus alates 30 detsibellist) vajaduse puhul piisab ainult arstitõendist.

  Täpsemat infot soodustuse kohta saab lugeda SIIT.

Abivahendi tõend

Tõend näitab, milliseid abivahendeid sa vajad. Tõendi saamiseks pöördu perearsti, eriarsti, õe, tegevusterapeudi või füsioterapeudi poole. Abivahendi tõendi võib välja kirjutada terapeut, kes töötab rehabilitatsioonimeeskonna juures või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses ning õde, kes on läbinud õdedele mõeldud täiendkoolituse. Samuti võib abivahendi vajadus olla tuvastatud rehabilitatsiooniplaanis. See, kes konkreetsele abivahendile tõendi võib väljastada, sõltub abivahendist ja on leitav abivahendite loetelus. Abivahendi tõendina ei sobi digiretsept. 

Isikliku abivahendi kaart

Alates 1. detsembrist ei pea kliendid enam abivahendi kaarti taotlema ega kaasas kandma, sest kogu info inimese abivahenditehingute kohta liigub teenuseosutajate ja ameti vahel elektrooniliselt. Oma abivahendite ostu- ja üüritehingute kohta saab inimene infot vaadata ameti iseteenindusest.

Kalli meditsiinilise abivahendi taotlemine

 • Kui saad, kavanda abivahendi taotlemine pikalt ette. Ära jäta kohtumist ettevõtetega ega dokumentide esitamist viimasele hetkele. Ettevõtete töökoormus suureneb komisjonieelsel ajal. Pikemalt ette kavandades on kergem leida kohtumiseks sobivat aega.
 • Varu aega ja kannatust, sest kalli abivahendi taotlemine on pikk protsess.
 • Paljudel meditsiinilisi abivahendeid valmistavatel ettevõtetel on igakuised maakondlikud vastuvõtud ja töötajad teevad koduvisiite üle Eesti.
 • Vajalik onkohtuda vähemalt kahe ettevõttega ,kes pakuvad sobivat abivahendit, et valida toodete valikust sobivaim.

Miks on kohtumine vajalik?

 • Saate abivahendit proovida ning veenduda selle sobivuses.
 • Saate tutvuda ettevõtte tootevalikuga. Ettevõtete tootevalik on erinev ja uusi abivahendeid lisandub pidevalt.
 • Kogemus näitab, et telefonivestluses või meilis on keeruline täpsustada kõiki tähtsaid detaile, mis määravad toote sobivuse. Kohtumisel rääkides saavad asjad palju selgemaks.
 •   Komisjon eelistab hüvitise määramisel patsiendiga kohtunud ettevõtet.
 •   Saate võrrelda ettevõtete hinnapakkumisi ja valida enda jaoks parim.

Pärast komisjoni

 • Komisjon ei eralda abivahendit, vaid raha selle ostuks. Eraldatud summa eest võite osta abivahendi teile sobivast toodet pakkuvast ettevõttest üle Eesti.
 • Pärast tellija omaosaluse tasumist eraldab riik hüvitise määra.
 • Riigi osalus abivahendi eest tasutakse sotsiaalministri kehtestatud piirhinna ulatuses .

Kliendi õigused

 • Kliendil on õigus valida ka sotsiaalministri kehtestatud piirhinnast kallim toode. Hinnavahe lisandub kliendi omaosaluse summale.
 • Kliendil on õigus võtta hinnapakkumine kõikidelt ettevõtetelt, kellel on Eesti Haigekassaga lepinguline suhe , sh ka neilt, kel puudub kohalik esindus või leping tellija asukohajärgse omavalitsusega.
 • Komisjoni praktika näitab, et hüvitise määramisel on hinnast olulisem abivahendi vajaduse piisav põhjendus.
 • Tehniliste abivahendite müümisel või laenutamisel soodustingimustel peavad ettevõtted tellijale tagama abivahendi sobitamise, kohandamise ning esmase kasutamise ja hooldamise õppe.
 • Kui abivahend ei sobi või osutub kõlbmatuks garantiiaja jooksul, teeb ettevõte selle ümber teha või vahetab välja.